Medlemssida/stadgar

Ingen medlemsavgift 2021 för medlemmar som betalat för 2020


På grund av coronapandemin har föreningen under året haft en mycket begränsad verksamhet. Därför har styrelsen i samråd med revisorerna, diskuterat att inte ta ut medlemsavgift för 2021, trots beslut på årets stämma. Ingen medlem har kommit med avvikande synpunkter angående detta. Styrelsen har därför beslutat att inte ta ut en medlemsavgift för 2021 för de som var medlemmar under 2020.

E-post: info@miniatyrsallskapet.se

     STADGAR - GDPR 

    Här hittar du våra stadgar, personuppgiftpolicy, stämmoprotokoll och medlemsbrev från tidigare år.

    Miniatyrsällskapet personuppgiftspolicy - LÄNK   Nya GDPR
    Miniatyrsällskapets stadgar - LÄNK

    Medlemsförteckning - kan pga att alla medlemmar inte godkänt GDPR inte delas ut

    Föreningsstämmor (fr o m 2017 kan protokolla med namnteckningar efterfrågas hos sekreteraren)

    2021, protokoll

    2020, protokoll

    2019, protokoll 

    2018, protokoll

    2017, protokoll

    2016,protokoll

    2015 protokoll

    2014 Protokoll

    2013 Protokoll

    2012 Protokoll

    2011 Protokoll

    2010 Protokoll

    2009 Protokoll

    2008 Protokoll

    Medlemsbrev

    Senare medlemsbrev skickades som e-post till medlemmarna

    2018:1

    2017:1, 2017:2, 2017:3

    2016:1, 2016:2, 2016,3

    2015:1, 2015:2, 2015:3

    2014:1, 2014:2, 2014:3

    2013:1, 2013:2, 2013:3

    2012:1, 2012:2, 2012:3

    2011:1, 2011:2, 2011:3

    2010:1, 2010:2, 2010:3

    2009:1, 2009:2, 2009:3


Kontakta oss via e-post info@miniatyrsallskapet.se