Miniatyrsällskapet 


Vad är Miniatyrsällskapet?


Miniatyrsällskapet är en förening för miniatyrister i hela Sverige.

Föreningen bildades i januari 2001 och styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Föreningens syfte är att vara samlande kraft för miniatyrister och att främja intresset för interiörer och hus i miniatyr, framför allt miljöer med svensk anknytning.

I föreningen arrangerar vi Stockholms miniatyrmässa två gånger om året, ordnar vi kurser, studiebesök på

kulturhistoriskt intressanta platser och arragnerar föredrag allt efter vilka önskemål medlemmarna har.

Möjlighet finns att träffa likasinnade i lokala grupper.

Föreningen blir vad dess medlemmar gör den till!


Vad ger medlemskap i Miniatyrsällskapet?

- medlemsbrev tre gånger om året, via e-post och via hemsidan. Medlemskort, i form av ett vykort, kommer via Posten.

- hemsida med information om kommande aktiviteter, bilder från  tidigare aktiviteter.

- inbjudan till kurser, föredrag, studiebesök o.s.v.

- gå in gratis på Miniatyrmässan, ta gärna med medlemskort. Vi har även aktuellt medlemsregister på plats.

- möjlighet att ställa ut på mässans "Gör det själv-bord" utan kostnad. Du får dock vara beredd att bemanna bordet.


Medlemsavgiften är 200 kr/år. För att bli medlem sätter Du in beloppet på Plusgirokonto 407 12 52-3 och anger namn, adress, tel.nr. och ev. e-postadress.

När Du gjort det får Du ett brev med information från Miniatyrsällskapet, såsom föreningens stadgar och ett medlemskort. 


Föreningen har även ett Facebook-konto www.facebook.com/Miniatyrsallskapet/och ett Instagram-konto som heter Miniatyrsällskapet


Stadgar


Vill du skicka mail till föreningen kan du klicka på info@miniatyrsallskapet.se.